Plan de prevención e control sanitario fronte á covid-19

Contactos COVID da Escola

No caso de estar afectado, por favor, debes comunicalo ao responsable COVID do teu centro:

Cumpre as 3M: Máscara, Mans limpas e Metros de seguridade.

Que debemos saber?

Neste curso 2020/21, seguindo as recomendacións do Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, do Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, da Consellería de Sanidade e da Secretaria Xeral de Universidades, e co obxectivo de dar a coñecer a información técnica e operativa sobre as medidas de prevención e hixiene fronte ao SARS-Cov-2, durante a actividade deste curso 2020-2021, na Universidade de Vigo, o Consello de goberno aprobou o Plan de prevención e control sanitario fronte á covid-19. As medidas deste plan integraranse aos plans de prevención e control sanitario dos centros, que entraron en vigor no mes de setembro. Aínda que se trata dun Plan moi dinámico, en constante adaptación para axustarse aos novos requerimentos, podes consultar unha primeira versión neste apartado.

O Plan foi redactado polo Servizo de Prevención de Riscos, co apoio do grupo de expertos covid-19 da UVigo e, dada a situación na que nos atopamos, ten un carácter dinámico, debéndose actualizar en todo momento segundo as directrices establecidas polas autoridades competentes nas distintas materias. Aínda que a seguridade total é imposible acadala, o cumprimento do plan permitirá á UVigo poder traballar dentro das condicións sanitarias establecidas polas autoridades competentes. Neste senso, é moi importante coñecelo e respectalo dun xeito moi estrito. A seguridade de todos depende das actuacións individuais de cada un de nós e por esta razón pregámosvos a maior colaboración para que a actividade transcorra co menor risco para todo o persoal.

Desde a Escola de Enxeñería Industrial estamos a facer importantes axustes, tanto nas infraestruturas como nos aspectos organizativos, para o bo desenvolvemento deste curso.

Podes consultar máis información de interese na web da Universidade de Vigo en volta á actividade presencial e protocolos definidos de PRL.

Documentos e enlaces