Subdirector de Relacións Exteriores

Esta subdireción ocúpase, entre outros aspectos, de:

  • Xestión dos intercambios de estudantes e persoas con outros centros
  • Relacións institucionais con outros centros internacionais
  • Implantación e seguemento de dobres titulacións
  • Programas de formación en idiomas para o alumnado e o profesorado
  • Implantación do Programa de Docencia en Inglés