Subdirector de Infraestruturas

Encargarase de todos aqueles asuntos relacionados coas infraestruturas do Centro, que inclúen:

  • Xestión e mantemento das infraestruturas da EEI
  • Xestión do software para as aulas informáticas,…
  • Implantación e seguemento das novas tecnoloxías na EEI
  • Implantación e seguemento do Plan de Prevención de Riscos Laborais da EEI