Subdirección de Relacións coas Empresas

Esta Subdirección encárgase, principalmente de:

  • Contactar coas empresas/entidades para elaborar unha oferta de prácticas curriculares adaptada ás especificidades do noso alumnado
  • Coordinar a xestión das prácticas académicas curriculares
  • Formalizar convenios de cooperación educativa