Mestrado en Enxeñería Industrial

A partir do curso 2017/18 o informe de seguimento substitúese polo informe de revisión pola dirección. Trátase dun informe único para todas as titulacións da Escola. Con esta medida preténdese conseguir unha maior eficiencia no seguimento de cada título e nas melloras a adoptar. Pódense consultar estes informes na seguinte ligazón: Informes de dirección.

 • Seguimento do título – Curso 2017/2018
  • Plan de melloras globais do título
  • Accións de acollida e orientación
  • Taxas académicas
   • Taxa de rendemento: 86%
   • Taxa de abandono, cohorte 2015/2016: 0%
   • Taxa de eficiencia: 96%
   • Taxa de graduación: 86,11%
   • Taxa de éxito: 97%
   • Taxa de avaliación: 89%
 • Seguimento do título – Curso 2018/2019
  • Plan de melloras globais do título
  • Accións de acollida e orientación
  • Taxas académicas
   • Taxa de rendemento: 88%
   • Taxa de abandono, cohorte 2016/2017: 3,77%
   • Taxa de eficiencia: 92%
   • Taxa de graduación: 88%
   • Taxa de éxito: 97%
   • Taxa de avaliación: 90%
 • Seguimento do título – Curso 2019/2020
  • Plan de melloras globais do título
  • Accións de acollida e orientación
  • Taxas académicas
   • Taxa de rendemento: 82%
   • Taxa de abandono, cohorte 2017/2018: 3,64%
   • Taxa de eficiencia: 92%
   • Taxa de graduación: 78,18%
   • Taxa de éxito: 85%
   • Taxa de avaliación: 97%