Docencia en inglés para o curso 2015/2016

Para o curso 2015/2016 a Escola de Enxeñería Industrial da Universidade de Vigo ofrece un programa de docencia en inglés. Este programa impartirase nos seguintes grupos: 1º curso: en tódolos Graos (grupo C), Sede Campus 4º curso: en tódolos Graos (grupo X1), ambas Sedes 1º curso: Mestrado de Enxeñeñería Industrial (grupo MII), Sede Campus 2º curso: Mestrado de Enxeñería Industrial (grupo MII), Sede Campus Código Materia ECTS Cuad. Grupo 1º Curso – Tódolos Graos (Sede Campus) V12-GXXX101  Expresión Gráfica 9.00 1º 1ºC  V12-GXXX103  Matemáticas: álxebra e estatística (so estatística en inglés) 9.00 1º 1ºC  V12-GXXX203  Informática: informática para a enxeñería …

Continuar lendo

Información Xeral e Matrícula

A estructura dos Mestrados garante que o alumno poida obter o título tras cursar 60 créditos ECTS. A súa distribución dependerá do plano de estudos de cada mestrado. Tipos de matrícula Matrícula ordinaria a tempo completo: Nesta modalidade poderánse matricular todos aqueles que cumpran os requisitos de admisión e poden facelo, tanto a tempo completo (entre 48 e 60 ECTS) ou a tempo parcial (cun mínimo de 24 ECTS) si a comisión académica do mestrado así o establece. Oferta Mestrado en Dirección e Innovación da Cadea de Subministración Mestrado en Enxeñería da Automoción Mestrado en Industria 4.0 Mestrado en Mecatrónica …

Continuar lendo

Curso de adaptación aos graos

Se xa tes o título de Enxeñeiro Técnico Industrial, podes realizar o curso ponte para obter o título de Graduado. Para o curso 2022/2023 impartirase na modalidade semipresencial. Soamente haberá clases de prácticas con horarios compatibles coa actividade profesional. Adaptación ao Grao en Enxeñería Eléctrica: 15 prazas Adaptación ao Grao en Enxeñería Mecánica: 30 prazas Adaptación ao Grao en Enxeñería en Electrónica Industrial e Automática: 15 prazas Adaptación ao Grao en Enxeñería en Química Industrial: 10 prazas Admisión e Matrícula para o curso 2022/2023 Primeiro prazo: Prazo de presentación de solicitudes: do 1 de xuño ao 15 de xullo de …

Continuar lendo

Planificación Académica

A organización docente apróbase pola Comisión Permanente do Centro antes do comezo de cada curso académico, de tal xeito que os estudantes poidan dispoñer daquela información relativa ao desenvolvemento da actividade académica antes de formalizar a súa matrícula. É moi importante estar atento a esta información ao longo do curso por si se tivese producido algún axuste ou modificación por causas sobrevidas. Desde a Escola, séguese a traballar para que a actividade docente póidase desenvolver garantindo a seguridade de todas as persoas e co mellor aproveitamento posible. Para elo, lémbrase a importancia de cumprir os protocolos establecidos polas autoridades competentes …

Continuar lendo

Oferta formativa

A Escola de Enxeñería Industrial da Universidade de Vigo integra as antigas Escola Universitaria de Enxeñería Técnica Industrial e Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais, e adícase á ensinanza no ámbito da Enxeñería Industrial a través dunha oferta educativa versátil e actual dos seus diferentes graos, mestrados e programas de doutoramento. Estudos oficiais de grao da EEI (240 créditos ECTS) Enxeñería en Tecnoloxías Industriais  (Incluido no Plan Excelencia do SUG) Enxeñería Eléctrica Enxeñería Mecánica Enxeñería en Electrónica Industrial e Automática Enxeñería en Organización Industrial Enxeñería en Química Industrial Enxeñería Biomédica Dobres Graos Dobre Grao en Enxeñería Electrónica Industrial e Automática …

Continuar lendo

Graos

A Escola de Enxeñería Industrial da Universidade de Vigo imparte ensinanzas no ámbito da Enxeñería Industrial a través dunha oferta educativa versátil e actual dos seus diferentes graos. Dando resposta ás novas necesidades e demandas da sociedade, a Escola incorporou á súa oferta formativa o Grao en Enxeñería Biomédica. Na Sede Cidade, impártense os seguintes Graos: Enxeñería en Química Industrial Enxeñería en Tecnoloxías Industriais Enxeñería Mecánica Enxeñería en Electrónica Industrial e Automática Na Sede Campus, impártense os seguintes: Enxeñería en Organización Industrial Enxeñería Eléctrica Enxeñería Mecánica Enxeñería en Electrónica Industrial e Automática Enxeñería Biomédica Como o primero ano é común …

Continuar lendo

Mestrado en Enxeñería Industrial

120 Créditos 2 Cursos 64 Prazas Presencial Descrición do título A prestixiosa Axencia de Acreditación de Estados Unidos ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology), que acredita programas de enxeñería e ciencia aplicada en todo o mundo, emitiu informe positivo sobre o programa correspondente aos estudos de Mestrado en Enxeñería Industrial da EEI da Universidade de Vigo. A EEI convértese nunha das primeiras Escolas de Enxeñería que ostentan esta prestixiosa acreditación neste programa. Ademais de proporcionar ás institucións de educación superior un mecanismo estruturado para analizar, avaliar e mellorar as súas titulacións, a acreditación ABET serve tamén aos estudantes, porque …

Continuar lendo

Docencia en inglés

A Escola de Enxeñería Industrial da Universidade de Vigo ofrece un programa de docencia en inglés. Docencia en inglés para o curso 2022/2023 Docencia en inglés para o curso 2021/2022 Docencia en inglés para o curso 2020/2021 Docencia en inglés para o curso 2019/2020 Docencia en inglés para o curso 2018/2019 Docencia en inglés para o curso 2017/2018 Docencia en inglés para o curso 2016/2017 Docencia en inglés para o curso 2015/2016   Os créditos de teoría e, como mínimo, un grupo de prácticas das materias que forman parte deste programa impartiranse en inglés por profesores do centro que foron …

Continuar lendo

Mestrados

A oferta educativa actual complétase con diferentes mestrados de carácter especialista interrelacionados co sector empresarial de Galicia. Mestrados Especialistas: Mestrado en Dirección e Innovación da Cadea de Subministración Mestrado en Enxeñería da Automoción Mestrado en Industria 4.0 Mestrado en Mecatrónica Mestrado en Prevención de Riscos Laborais Mestrado en Enerxía e Sustentabilidade

Continuar lendo

Programas de Doutoramento

A fase de investigación realízase a través dos programas de doutoramento, distinguidos coa Mención cara á Excelencia polo Ministerio de Educación: Investigación en Tecnoloxías e Procesos Avanzados na Industria Enxeñería Química Eficiencia  Enerxética e Sustentabilidade en Enxeñería e Arquitectura

Continuar lendo