Tarxeta Universitaria

O Carné Universitario é unha tarxeta intelixente realizada en colaboración co Banco Santander, que acredita ao alumno como membro da comunidade universitaria. Ademais desta función, sérvelle ao estudante para funcións como o préstamo de libros, accesibilidade a material e emprazamentos non docentes, utilización de aulas de informática, acceso a instalacións deportivas da universidade, moedeiro electrónico ou descontos en comercios. Durante as primeiras semanas do curso, estará operativo un punto de emisión da tarxeta universitaria na Sala 2 do Edificio Miralles e na Sede Cidade da Escola. Para ofrecer as máximas garantías de seguridade, cómpre solicitar unha cita previa a través …

Continuar lendo

Conta de correo electrónico

  Todo alumno matriculado ten dereito a unha conta de correo a través da cal non só lle permita xestionar mensaxes electrónicas, senón tamén como vía de acceso ao servizo Wi-Fi da escola e a Universidade de Vigo en xeral. Estas contas son creadas de forma automática para todos os alumnos matriculados na Universidade. Activar ou reiniciar conta de correo Máis información…    

Continuar lendo

Planificación Académica

A organización docente apróbase pola Comisión Permanente da Escola antes do comezo de cada curso académico, de tal xeito que os estudantes poidan dispoñer daquela información relativa ao desenvolvemento da actividade académica antes de formalizar a súa matrícula. É moi importante estar atento a esta información ao longo do curso por se se tivese producido algún axuste ou modificación por causas sobrevidas. Aulas virtuais ‘campus remoto’ Salas do profesorado Salas Sede Campus Salas Sede Cidade Acceso Campus Remoto Planificación Académica curso 2022/23 Elección de Grupo Actividades de acollida Calendario Académico Horarios Calendario Exames Guías Docentes Documentos e enlaces Programa das …

Continuar lendo

Traballo Fin de Grao

  Como requisito indispensable para a obtención do título de Graduado, o alumno deberá realizar un Traballo de Fin de Grao (TFG) no que deberá desenvolver as competencias e capacidades adquiridas ao longo da titulación. A realización deste traballo posúe un recoñecemento académico de 12 ECTS. O TFG debe ser un exercicio orixinal e individual no que o alumno se enfronte a un problema real do ámbito da enxeñaría, no que poida empregar a metodoloxía adquirida durante a súa formación para propor unha solución tecnicamente válida e viable. Matrícula TFG Deberá ser formalizada antes de poder comezar a súa realización …

Continuar lendo

Traballo Fin de Mestrado

Como requisito indispensable para a obtención do título de Mestrado en Enxeñería Industrial, o alumno deberá realizar un Traballo de Fin de Mestrado (TFM) no que deberá desenvolver as competencias e capacidades adquiridas ao longo da titulación. A realización deste traballo posúe un recoñecemento académico de 24 ECTS. O TFM debe ser un exercicio orixinal e individual no que o alumno se enfronte a un problema real do ámbito da enxeñaría, no que poida empregar a metodoloxía adquirida durante a súa formación para propor unha solución tecnicamente válida e viable. Matrícula TFM Deberá ser formalizada antes de poder comezar a …

Continuar lendo

Prácticas en empresas

As prácticas en empresas teñen como finalidade facilitar a preparación para o exercicio profesional dos alumnos nas áreas operativas das empresas relacionadas coa súa formación universitaria, aportando un coñecemento real das tarefas e funcionamento das empresas, promovendo así o seu futuro desenvolvemento profesional e o acceso ao mercado laboral. Máis info: Prácticas e emprego

Continuar lendo

Competición de Robots da EEI

  Tras uns anos de parón, nos que non foi posible a súa celebración polos acontecementos vividos,  volta a competición de robos da EEI!! con novas probas, novos retos e ilusións e enerxías renovadas. A competición celebrarase o venres 21 de abril e terá lugar coma sempre na Escola de Enxeñería Industrial – Sede Campus. O concurso de robots é un concurso que vimos impulsando dende a EEI co obxecto de despertar o interese polas disciplinas STEAM. Pretende ser unha xornada de convivencia na que poder compartir experiencias con outras persoas que teñen en común unha mesma paixón. Unha oportunidade …

Continuar lendo

Graduación EEI

A data prevista para a celebración do acto de graduación é o xoves 1 de xuño de 2023. Para que poidades asistir ao acto de graduación, deberedes facer o rexistro no seguinte formulario ata o mércores 12 de abril e cumprir os requisitos que se detallan a continuación. Requisitos para graduarse: Estar matriculado nunha titulación da EEI. Estar matriculado de todas as materias do último curso. O alumnado de Grao deberá ter superados, como mínimo, 180 dos créditos no momento de cursar a solicitude. Para que todo vaia ben, a EEI considera fundamental: É necesario que nos axustemos ás indicacións …

Continuar lendo

Asociacións de Estudantes

Na Escola de Enxeñería Industrial da Universidade de Vigo están presentes varias asociacións de estudantes con diferentes temáticas e intereses. Todas elas constitúen un pilar fundamental para ofrecer respostas ás inquietudes, demandas e intereses que os propios estudantes teñen na súa etapa universitaria, constituíndo un importante elemento dinamizador da vida universitaria dentro das nosas sedes. É reconfortante ver o labor que os nosos estudantes realizan día a día dende as asociacións, utilizando o seu talento, ilusión e experiencia ao servizo da Comunidade Universitaria. Todas estas experiencias contibúen de xeito importante á súa formación integral, e lles permite adquirir habilidades fundamentais …

Continuar lendo

Software

No recopilatorio de software da Universidade de Vigo pódese atopar o software de uso cotiá que os servizos informáticos poñen a disposición da comunidade universitaria. Para poder acceder á este recopilatorio é necesario dispor dunha conta de correo da universidade (tipo usuario@uvigo.es ou usuario@alumnos.uvigo.es). Por outra banda, a Escola de Enxeñería Industrial ten subscritos diferentes convenios que posibilitan aos alumnos dispor de licenzas para o uso de certos programas. En particular, a EEI ten acordos campus para a utilización por parte de todos os alumnos para os seguintes programas: Matlab / Simulink (Acordo con Mathworks) Labview / Multisim (Acordo con …

Continuar lendo