Mestrado en Enxeñería Industrial

120 Créditos
2 Cursos
64 Prazas
Presencial
logo abetSelo Abet mini

Descrición do título

A prestixiosa Axencia de Acreditación de Estados Unidos ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology), que acredita programas de enxeñería e ciencia aplicada en todo o mundo, emitiu informe positivo sobre o programa correspondente aos estudos de Mestrado en Enxeñería Industrial da EEI da Universidade de Vigo. A EEI convértese nunha das primeiras Escolas de Enxeñería que ostentan esta prestixiosa acreditación neste programa.

Ademais de proporcionar ás institucións de educación superior un mecanismo estruturado para analizar, avaliar e mellorar as súas titulacións, a acreditación ABET serve tamén aos estudantes, porque lles axuda a elixir os mellores programas. Os estudantes que se gradúan en titulacións acreditados por ABET teñen mellores oportunidades de emprego e de mobilidade global.

Para máis información consultar a ligazón: http://www.abet.org

Determinadas profesións reguladas necesitan un nivel de estudos maior e así, para poder exercelas, requírese ter cursado un mestrado universitario habilitante. O Mestrado en Enxeñería Industrial é un mestrado con atribucións profesionais plenas de Enxeñeiro Industrial, regulado pola Orde Ministerial CIN/311/2009 de 9 de febreiro de 2009 e publicado no BOE nº 42 de 18/02/2009.

O Mestrado habilitante da Escola de Enxeñería Industrial foi deseñado a partir dun determinado grao de referencia, o  Grado en Enxeñería en Tecnoloxías Industriais e xuntos (grao + mestrado) configuran un programa integrado de estudos.

Consta dun total de 120 ECTS, repartidos en 5 módulos e un Traballo Fin de Mestrado:

 • Módulo Obrigatorio (6 ECTS)
 • Módulo de Tecnoloxías Industriais (30 ECTS)
 • Módulo de Instalacións, Plantas e Construcións (15 ECTS)
 • Módulo de Xestión (15 ECTS)
 • Módulo de Adaptación / Módulo de Orientación (30 ECTS)
 • Traballo Fin de Mestrado (24 ECTS)

Obxectivos

 • Garantir a adquisición das competencias necesarias para exercer a correspondente profesión.
 • Adquirir unha ampla formación de carácter transversal e multidisciplinar para poder desenvolver de maneira plena e con todas as garantías calquera proxecto do ámbito industrial. A formación científico-tecnolóxica multidisciplinar adquirida polos Enxeñeiros Industriais permítelles abordar diferentes problemas de índole tanto tecnolóxico como de xestión nunha gran diversidade de sectores industriais.

Competencias da titulación

O Mestrado en Enxeñería Industrial está especificamente deseñado para preparar a enxeñeiros industriais, dotándoos dunha serie de competencias adecuadas ás esixencias da profesión que van desempeñar e para a que habilita o título.

Os estudantes deben adquirir estas competencias que son necesarias para outorgar o título.

Pódense consultar neste apartado: Competencias MEI.

Perfil de acceso

As solicitudes de admisión clasificaranse en tres grupos:

 • Grupo 1: Titulados do Grao en Enxeñería en Tecnoloxías Industriais da EEI
 • Grupo 2: Titulados dos restantes Graos do ámbito industrial da EEI
 • Grupo 3: Outros titulados

Dentro de cada un dos grupos, os alumnos ordenaranse acorde coa fórmula seguinte:

[nota media expediente alumno/nota media do seu grao]

Requisitos de acceso:

 • Todos os alumnos deberán acreditar un nivel de inglés B1 ou equivalente para ser admitidos no Mestrado.