Grao en Enxeñería en Organización Industrial

A partir do curso 2014/15 o informe de seguimento substitúese polo informe de revisión pola dirección. Trátase dun informe único para todas as titulacións da Escola. Con esta medida preténdese conseguir unha maior eficiencia no seguimento de cada título e nas melloras a adoptar. Pódense consultar estes informes na seguinte ligazón: Informes de dirección.