Mobility Programs

Student Mobility Programs Students pursuing any degree in the School of Industrial Engineering may choose to take some of their courses both in a foreign university and in another Spanish university. National Mobility Programs SICUE Program International Mobility Programs Erasmus Free Mobility ISEP University Grants GE4 Erasmus Work Placements Vulcanus Program International Project Semester, Saarbrucken Programs for graduates SaarIng Program Rolls Royce Graduate Program TTalent traineeships – Eindhoven Brainport traineeships – Eindhoven BorgWarner Empower Graduate Program Programs for Faculty There are a series of programs available to faculty members of the University of Vigo with the aim of promoting their …

Continue Reading

International Coordinator

Dr. Cristina Trillo Yáñez Shool of Engineering – EEI. University of Vigo E-mail: eei.exteriores@uvigo.es City Site: Office 125 – Subdirección entorno, Phone: +34 986 813 801 Campus Site: Office Subdirección Exteriores, Phone: +34 986 812 206 Office Hours Please check the calendar below  before going to the office. Click on the event calendar for details (office hours and office). Access information for meetings via the UVigo online Campus (“Campus remoto”) is the following: Room: https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/868728562 Password: 93iwzX9U

Continue Reading

Destinos Erasmus Prácticas

A continuación indícase un listado orientativo de destinos nos que tradicionalmente se teñen desenvolvido traballos de fin de estudos. Por tanto, serían centros a priori axeitados para facer unha estadía de carácter práctico e desenvolver un traballo que dea lugar a un TFG/TFM. A persoa indicada na columna «Persoa de contacto» pode facilitar máis información sobre as posibilidades e condicións concretas de cada destino. Tamén pode facilitar a consecución dun supervisor en destino que asine a carta de preaceptación, documento imprescindible para a solicitude dunha praza na convocatoria Erasmus-prácticas. Normalmente, para desenvolver un TFG/TFM en mobilidade só serán necesarios coñecementos de …

Continue Reading

Buscadores

Esta páxina é unha recopilación -a título informativo- de buscadores de prácticas e ofertas de estadías prácticas no estranxeiro que poden resultar do voso interese. Nótese que non se trata de convocatorias propias da Escola ou da UVigo. As prácticas e programas recollidos nos enlaces seguintes dependen exclusivamente da institución que os oferta, que é tamén a que establece os seus propios prazos e procedementos para a tramitación de solicitudes. Sen embargo, é posible que en moitos casos a práctica deba realizarse ao abeiro do programa Erasmus-internships (Erasmus-prácticas) que, ademais de aportar financiamento para o estudante ou recén titulado, proporcione …

Continue Reading