Resolución definitiva Erasmus-estudos curso 2021/22

Unha vez rematado o período de alegacións, a EEI fai pública a asignación definitiva de prazas Erasmus para o curso 2021/22.

Na seguinte resolución pódese consultar a lista definitiva de candidaturas seleccionadas e as universidades de destino asignadas.

Corrección de erros, 25/02/2021.

Téndose detectado un erro, publícase a corrección da selección definitiva de estudantes da EEI para o programa Erasmus-estudos.