Mestrados Galicia 2030

Os Mestrados Galicia 2030 xorden como parte dun proceso de revisión da oferta educativa actual, despois dun estudo exhaustivo do mapa de titulacións e especialidades do SUG levado a cabo pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, no que se identifican as ocupacións futuras claves cun maior impacto na actividade económica e o emprego e defínese o catálogo de perfís profesionais de futuro.

Mestrados G2030: