Calendario de Exames

Curso 2021/2022

O calendario de exames para o curso 2021/2022 foi aprobado pola Comisión Permanente da Escola de Enxeñería Industrial o 21/06/2021.

É importante permanecer atentos á web  para estar informados de calquera modificación que se poida producir.

Titulacións de Grao

Dibujito verdeGraos Sede Cidade (Calendario con aulas da convocatoria de xullo)

Dibujito verdeGraos Sede Campus (Calendario con aulas da convocatoria de xullo)

Dibujito verdePCEO: Dobres graos

Dibujito verdeCurso de Adaptación ao Grao

Titulacións de Mestrado

Dibujito verdeMestrado Enxeñería Industrial