Prácticas de Campo e Saídas de Estudo 2023/24

Ata o vindeiro 15 de outubro estará aberto o prazo para presentar as solicitudes de prácticas de campo e saídas de estudo para o 1º cuadrimestre do curso 2023/2024.

As solicitudes presentaranse nos Negociados de Asuntos Xerais ou ben por email a eei.asuntosxerais@uvigo.gal, con copia a eei.secretario@uvigo.gal.

Xunto coa solicitude, deberá presentarse o impreso de conformidade asinado polos coordinadores da materias afectadas pola práctica de campo ou saída de estudo (punto 4 da convocatoria) e a previsión de gastos cuberta no caso de actividades de máis dun día de duración (punto 2 da convocatoria).

O calendario elaborado con estas solicitudes ten que ser aprobado pola Comisión Permanente da Escola antes da finalización do prazo establecido na convocatoria pola Vicerreitoría de Estudantes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *