Master’s Degree in Labor Risk Prevention

prlSecretaría do Mestrado

Teléfono: (+34) 986 818 627
e-mail: sec-prl@uvigo.es
http://www.masterprl.es/

O programa de Prevención de Riscos é un programa interdisciplinario, con base teórica e metodolóxica nos ensinos técnicos, que ten como obxectivo a formación académica e profesional do alumnado como especialistas en prevención de riscos laborais.

Dada a escasa implantación da perspectiva dos ensinos sobre seguridade e prevención nas enxeñarías españolas, o máster pretende ofrecer unha formación avanzada e sistemática nos conceptos, teorías e metodoloxías da análise tanto de seguridade en instalacións, normativa, prevención de riscos no traballo pertencentes a diversas disciplinas académicas e ámbitos profesionais.

Trátase dun Máster Universitario con orientación profesionalizante que capacita aos/as estudantes para o desenvolvemento de funcións superiores no ámbito da prevención de riscos laborais dentro da especialidade cursada, posto que o seu plan de estudos está deseñado de maneira coherente co programa formativo que figura no Anexo VIN do RD 39/1997, de Servizos de Prevención de Riscos Laborais, de acordo co que dispón o RD 337/2010.

Cunha orientación académica e profesional, o ciclo permite a obtención do título de “Máster en Prevención de Riscos Laborais” nas 3 especialidades:

  • Especialista en Seguridade do Traballo
  • Especialista en Hixiene Industrial / Medicamento do Traballo
  • Especialista en Ergonomia e psicosociologia

O Máster ten carácter multidisciplinar polo que poden acceder todos aqueles alumnos que posúan unha titulación universitaria relacionada con:

  • Estudos técnicos
  • Ciencias Experimentais
  • Ciencias da Saúde
  • Ciencias Sociais e Xurídicas.