Renuncia á avaliación continua 2022/23

Aqueles alumnos/as que desexen renunciar ao sistema de avaliación continua nos graos da EEI, nunha ou varias materias do primeiro cuadrimestre, poderán facelo ata o 30 de setembro de 2022 a través do seguinte formulario:
https://forms.gle/3NwUub1frNPJ8Srh8

No caso de alumnado de PCEO, debe facer dúas solicitudes, unha para cada un dos graos.

No caso de alumnado de cursos de adaptación, cuxa docencia non é totalmente presencial, contactade co profesorado das materias.

De non facer a solicitude no prazo establecido ou de ter realizado xa algunha proba de avaliación continua, non se garantizará o paso á modalidade de renuncia a avaliación continua e cada caso será analizado polo Centro e polos coordinadores das materias.

Documentos e enlaces

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *