Certificados de idiomas recoñecidos por ACLES

Nesta ligazón podes consultar a táboa dos certificados de idiomas recoñecidos por ACLES, Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior, actualizada a febreiro de 2023. Notas a ter en conta: Acles só considera válidos os exames feitos de maneira presencial. Para o recoñecemento de ACLES, os exames deben avaliar as catro destrezas. Para aqueles certificados que reflexan o nivel concreto de cada destreza, recoñécese como nivel do certificado o mínimo obtido en calquera das destrezas, con independencia do nivel global que figure no documento. Exames multinivel: Recoñecerase o nivel máis baixo obtido nas destrezas.  

Continue Reading

Empower Graduate Program – BorgWarner Alemania

O Empower Graduate Program de BorgWarner Alemania é un programa cunha rotación de 18 meses que está destinado a titulados en áreas tecnolóxicas con coñecementos de electrónica, electricidade, mecatrónica, etc.   Documentos e enlaces Páxina web de Borg Warner Empower Graduate Program Exemplo de oferta

Continue Reading