Destinos Erasmus Prácticas

A continuación indícase un listado orientativo de destinos nos que tradicionalmente se teñen preparado traballos de fin de estudos. Por tanto, serían centros a priori axeitados para facer unha estadía de carácter práctico e desenvolver un traballo que dea lugar a un TFG/TFM.

A persoa indicada na columna «Persoa de contacto» pode facilitar máis información sobre as posibilidades e condicións concretas de cada destino. Tamén pode facilitar a consecución dun supervisor en destino que asine a carta de preaceptación, documento imprescindible para a solicitude dunha praza na convocatoria Erasmus-prácticas.

Normalmente, para desenvolver un TFG/TFM en mobilidade só serán necesarios coñecementos de inglés. Para optar a unha bolsa Erasmus-internships será necesario cumplir únicamente cos requisitos de idioma indicados na convocatoria. Porén, recoméndase intentar acadar un nivel B2 de inglés antes do inicio da estadía para asegurar que a comunicación co supervisor en destino sexa fluida e eficaz.

GETI: Grao en Enxeñería en Tecnoloxías Industriais

GEEIA: Grao en Enxeñería en Electrónica Industrial e Automática

GEE: Grao en Enxeñería Eléctrica

GEM: Grao en Enxeñería Mecánica

GEQI: Grao en Enxeñería Química Industrial

GEOI: Grao en Enxeñería en Organización Industrial

MEI: Mestrado de Enxeñería Industrial

País
Institución de destino
Persoa de contacto
Perfil preferente
Alemania
Francisco J. Deive Herva
Preferentemente GEQI
Alemania
José Enrique Ares Gómez
GEM, GETI, TFG, TFM
Alemania
José Enrique Ares Gómez
GEM, GETI, TFG, TFM
Alemania
José Enrique Ares Gómez
TFG, TFM
Alemania
Rafael Sanz Domínguez
MEI – Electrónica e automática
Alemania
Manuel Pérez Cota
GETI, GEQI
Alemania
Rafael Sanz Domínguez
GEEIA
Alemania
Andrés Elías Feijoo Lorenzo
GEE, GEEIA
Alemania
Manuel Pérez Cota
GEEIA, GETI
Alemania
Rafael Sanz Domínguez
MEI – Electrónica e Automática
Alemania
José Ignacio Armesto Quiroga
Preferencia GEEIA. GEM, GETI
Alemania
José Ignacio Armesto Quiroga
Preferencia GEEIA.
Alemania
José Ignacio Armesto Quiroga
 
Alemania
José Ignacio Armesto Quiroga
 
Alemania
José Ignacio Armesto Quiroga
 
Alemania
José Ignacio Armesto Quiroga
Preferencia GEEIA
Alemania
Stefano Chiussi
GEEIA, GETI
Alemania
Manuel Pérez Cota
 
Alemania
José Ignacio Armesto Quiroga
Preferencia GEEIA
Alemania
José Antonio Pérez García
TFM MEI
Alemania
José Antonio Pérez García
TFM MEI
Alemania
Rafael Sanz Domínguez
GEEIA, MEI – Automática e Electrónica
Alemania
Juan José Rodríguez Andina
GEEIA
Alemania
Stefano Chiussi
GETI, GEEIA, MEI – Automática e electrónica
Austria
Félix Quintero Martínez
MEI
Bélxica
Juan José Rodríguez Andina
MEI – Automática e electrónica
Bélxica
Xosé Manuel López Fernández
MEI – Tecnoloxía eléctrica
Bélxica
Xosé Manuel López Fernández
MEI – Tecnoloxía eléctrica
Bélxica
Jesús García Arca
GEOI
Bélxica
Antonio Barreiro Blas
MEI – Electrónica e automática
Bulgaria
José Antonio Pérez García
TFM MEI
Chipre
Francisco J. Deive Herva
Preferentemente GEQI
Dinamarca
Marta Pazos Currás
GEQI
Eslovaquia
Gustavo Peláez Lourido
 
Eslovenia
Juan José Rodríguez Andina
GEEIA
Eslovenia
Jaime Sieres Atienza
MEI. Desenvolvemento de aplicacións de refrixeración. Investigación en modelado de evaporadores, circuítos de refrixeración, análise CFD en sistemas de refrixeración.
Finlandia
Rafael Sanz Domínguez
GEEIA
Finlandia
Fernando Manzanedo García
GEE
Francia
Francisco J. Deive Herva
Preferentemente GEQI
Francia
Ana Isabel Sinde Catorna
GEOI
Francia
Gustavo Peláez Lourido
GEM
Francia
José Antonio Pérez García
TFM MEI
Francia
Rafael Sanz Domínguez
GEEIA
Francia
Concepción Paz Penín
GEM, GETI, MEI – Mecánica
Francia
Juan José Rodríguez Andina
MEI – Automática e electrónica
Francia
José Enrique Ares Gómez
MEI – Deseño e fabricación, MEI – Mecánica, TFG, TFM
Francia
Marta Pazos Currás
GETI, GEQI
Holanda
 
GEOI
Hungría
Manuel Pérez Donsión
GEE
Irlanda
José Enrique Ares Gómez
GEM, TFG, TFM
Italia
José Antonio Pérez García
TFM MEI
Italia
Salomé Álvarez Álvarez
Preferentemente GEQI
Italia
Manuel Pérez Donsión
 
Italia
José Enrique Ares Gómez
MEI, TFG, TFM
Italia
Concepción Paz Penín
 
Italia
Rafael Sanz Domínguez
MEI – Automática e electrónica
Italia
José Ignacio Armesto Quiroga
Preferentemente GEEIA, GETI
Italia
José Antonio Pérez García
TFM MEI
Italia
Rafael Sanz Domínguez
GEEIA
Italia
José Ignacio Armesto Quiroga
Preferencia GEEIA, GETI
Italia
Antonio Fernández Álvarez
GETI, GEEIA
Italia
Marta Pazos Currás
GEQI, GETI
Italia
José Enrique Ares Gómez
GEM, GETI, TFG, TFM
Noruega
Fernando Manzanedo García
MEI – Tecnoloxía eléctrica
Noruega
José Antonio Pérez García
TFM MEI
Polonia
José Antonio Pérez García
TFM MEI
Polonia
Andrés Elías Feijoo Lorenzo
GEE, GEEIA
Polonia
Concepción Paz Penín
GEM
Polonia
Xosé Manuel López Fernández
Consultar
Polonia
Jesús García Arca
GEOI
Polonia
Xosé Manuel López Fernández
Consultar
Polonia
Concepción Paz Penín
 
Polonia
Xosé Manuel López Fernández
Consultar
Polonia
Alejandro Pereira Domínguez
TFG/TFM en verificación e metroloxía (escaneado 3D e tomografía)
Polonia
José Antonio Pérez García
TFM MEI
Polonia
Xosé Manuel López Fernández
Consultar
Polonia
Juan José Rodríguez Andina
GEEIA
Portugal
María Asunción Longo González
Preferentemente GEQI
Portugal
Marta Pazos Currás
Preferentemente GEQI
Portugal
María Asunción Longo González
Preferentemente GEQI
Portugal
Ana Rodríguez Rodríguez
Preferentemente GEQI
Portugal
Alfonso Lago Ferreiro
GEEIA
Portugal
Juan José Rodríguez Andina
GEEIA
Portugal
Andrés Nogueiras Meléndez
GEEIA
Portugal
Stefano Chiussi
MEI – Automática e electrónica, GEEIA, GETI
Portugal
José Enrique Ares Gómez
GEM, GETI, TFG, TFM
Portugal
Xosé Manuel López Fernández
Consultar
Portugal
Juan José Rodríguez Andina
MEI – Automática e electrónica, GEEIA
Portugal
José Ignacio Armesto Quiroga
 
Portugal
José Enrique Ares Gómez
TFG, TFM
Portugal
Xosé Manuel López Fernández
Consultar
República Checa
José Antonio Pérez García
TFM MEI
República Checa
Manuel Pérez Donsión
GEE
República Checa
Alejandro Pereira Domínguez
Traballo en laboratorio de metroloxía dimensional
Rumanía
Ángeles Sanromán Braga
GEQI
Rumanía
Marta Pazos Currás
GEQI
Rumanía
Xosé Manuel López Fernández
Consultar
Suecia
Gustavo Peláez Lourido