Programa Bolsas Propias

A Universidade de Vigo convoca anualmente bolsas propias destinadas a estudantes que desexen cursar estudos en diferentes Universidades non Europeas.

A bolsa financia estadías dun semestre nas institucións de destino, entre as que se inclúen Universidades de países como:

  • Arxentina
  • Brasil
  • Chile
  • China
  • Xapón
  • México
  • Uruguai