Programa SICUE

A mobilidade de estudantes dentro do territorio español lévase a cabo a través do programa SICUE que posibilita realizar un período de estudos noutra universidade española.

Os alumnos que se acollen a este programa poden realizar un semestre ou un ano académico nas Escolas de Enxeñería da Universidade Politécnica Valencia, Universidade Politécnica de Cataluña, Sevilla, Zaragoza ou Málaga, entre outras.

A Escola de Enxeñería Industrial ten os seguintes acordos académicos para realizar estancias nas seguintes universidades:

Dibujito naranjaListado Centros SICUE