Programa GE4

O Programa GE4 foi creado por unha asociación privada en 1996 co apoio da industria e as institucións académicas, coa intención de facilitar a mobilidade de enxeñeiros e empresarios no mundo.

A Universidade de Vigo participa no programa de intercambio GE4 para escolas de Enxeñería, dentro dun acordo entre ambas institucións. O GE4 (Global Education: Exchanges for Engineers and Entrepreneurs) é unha asociación que ten como obxectivo promover os intercambios de excelencia entre estudantes e docentes no ámbito da enxeñería.

Os intercambios efectúanse en réxime de reciprocidade coas distintas universidades que forman a rede GE4.

Algúns destinos de Europa

 • Mines Albi
 • CPE Lyon
 • EPF École d’ingénieurs
 • ISEP Paris
 • Universität Stuttgart
 • Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
 • Hochschule Pforzheim
 • University of Trento

Destinos en Iberoamérica

 • Pontificia Universidade Católica do rio de Janeiro
 • Universidade de Sao Paulo
 • Universidade Federal de Minas Gerais
 • Universidade Federal de Santa Catarina
 • Universidad de Chile

Destinos en Asia

 • Tohoku University
 • Universiti Teknologi Malaysia
 • University Sains Malaysia
 • The Hong Kong Polytechnic University