Academic Activities 2021/22

Aínda que as actividades de acollida son recomendables, non teñen o carácter de obrigatorias. É por iso que, no caso de ter algún problema para asistir ou se tes algún síntoma que poida poñer en risco ás persoas asistentes, poderás consultar a información que tamén estará dispoñible na web da Escola. Aínda que é posible que xa se saiban moitas das cousas que imos contar, a experiencia dinos que nunca está de máis coñecer algunhas máis e tamén aquelas novidades a ter en conta. Por outra banda, este vindeiro curso voltará estar marcado por unha serie de aspectos e normativas derivadas …

Continue Reading

Group Choice

Alumnado de Primeiro curso que se matricula por primeira vez No curso académico 2021/2022 o alumnado de primeiro curso dos 7 graos impartidos na Escola de Enxeñería Industrial (EEI) compartirá as materias do 1º curso. Cada estudante matricularase no Grao seleccionado (sempre que existan prazas vacantes) pero, como o 1º curso é común a todos os Graos, a totalidade do alumnado compartirá os 16 grupos de primeiro curso. O estudante deberá completar a súa matriculación no Grao elixido a través da aplicación de matrícula da Universidade de Vigo e deberá premer no botón de elección de grupo. Deberá ordear de …

Continue Reading

Academic Calendar

Academic Calendar for the 2021/2022 course The Permanent Board approved the academic calendar for the 2021/2022 course on 30 April, 2021. We kindly ask you to check frequently the website of the School to get up-to-date information. Bachelor’s Degrees Start of the academic activity ⇒ 6 September, 2021 Start of the educational activity ⇒ 13 September, 2021 Start of the 2nd Semester ⇒ 31 January, 2022 Senior year final exams ⇒ From 2 to 10 September, 2021 First semester exams ⇒ From 10 to 27 of January, 2022 Second semester exams ⇒ From 16 May to 31 May, 2022 Final …

Continue Reading