Actividades de acollida 2018/2019

As actividades académicas para os alumnos de Grao e Mestrados Académicos da EEI matriculados no curso 2018/2019 terán lugar durante a segunda semana de setembro e son de asistencia obrigatoria para todos os alumnos.   Alumnos de 1º iniciación de estudos (1º curso de grao) Mércores, 5 de setembro de 2018 Sede Cidade (Paraninfo) Sede Campus (Salón de Actos) 09:00  Benvida Director da EEI 10:30  Benvida Director da EEI 09:30  Planificación Docente 11:00  Planificación Docente 10:30  Sub. Alumnado + Delegación 12:00  Sub. Alumnado + Delegación 11:30  Pausa 12:30  Pausa 11:15  Centro de Linguas 12:45  Centro de Linguas 11:45  Servizo de …

Continue Reading

Group Choice

Alumnado de Primeiro curso que se matricula por primeira vez No curso académico 2023/2024 o alumnado de primeiro curso dos 7 graos e os 3 dobres graos impartidos na Escola de Enxeñería Industrial (EEI) compartirá as materias do 1º curso. Cada estudante matricularase no Grao seleccionado (sempre que existan prazas vacantes) pero, como o 1º curso é común a todos os Graos, a totalidade do alumnado compartirá os 15 grupos de primeiro curso. Cada estudante deberá completar a súa matriculación no Grao elixido a través da CIUG e da aplicación de matrícula da Universidade de Vigo e, tras decidir o …

Continue Reading

Sección de Estudantes ISA

¿Quen somos? ISA-Uvigo é unha asociación sen ánimo de lucro de índole científico-técnico que promove a difusión do coñecemento no eido da monitorización e o control de procesos. Esta asociación realiza diferentes tipos de actividades: cursos a nivel profesional visitas a empresas no eido do control e a seguridade seminarios de actualidade no eido dos procesos químicos e xornadas técnicas grupos de traballo sobre temas específicos de control e instrumentación recompilación e reenvío de información web de interese técnico e académico a todos os seus socios ¿Que é ISA? ISA (International Society of Automation) fundada en 1945, é unha organización …

Continue Reading

Calendario Académico para a Defensa do Traballo Fin de Grao

Calendario Académico Segundo o Regulamento do Traballo Fin de Grao (TFG) da EEI, a Comisión Permanente estableceu o seguinte calendario académico para a solicitude de defensa do TFG, o seu depósito e a defensa pública do traballo. Calendario Académico Curso 2015/2016 Convocatoria de Setembro  Solicitude de Tema e Título Solicitude de Defensa Depósito do TFG Defensa Pública do TFG Antes do 22 de xullo de 2015 3 de setembro de 2015 15 de setembro de 2015 22-23 de setembro de 2015 Convocatoria Adicional 1 Solicitude de Tema e Título Solicitude de Defensa Depósito do TFG Defensa Pública do TFG Antes …

Continue Reading

Calendario Defensa TFG 2014/2015

Calendario Académico Segundo o Regulamento do Traballo Fin de Grao (TFG) da EEI, a Comisión Permanente estableceu o seguinte calendario académico para a solicitude de defensa do TFG, o seu depósito e a defensa pública do traballo. Calendario Académico Curso 2014/2015 Convocatoria de Setembro  Solicitude de Defensa Depósito do TFG Defensa Pública do TFG  3 de setembro de 2014 17 de setembro de 2014 24 e 25 de setembro de 2014 Convocaoria de Fin de Carreira  Solicitude de Defensa Depósito do TFG Defensa Pública do TFG  14 de novembro de 2014 27 de novembro de 2014 5 de decembro de …

Continue Reading

Elección de Grupo para o curso académico 2018/2019

Grupos de 4º curso Os grupos de 4º curso teñen a denominación e están ubicados nas dúas sedes da EEI da seguinte forma:   Grao Grupo de Teoría Grupos de Prácticas Sede Turno Enxeñería Eléctrica 4º E1 4ºE11 Campus Tarde 4ºE12 Electrónica e Automática 4º A1 4ºA11 Campus Mañá 4ºA12 4ºA13 4ºA14 4ºA15 Tecnoloxías Industriais 4º T1 4ºT11 Cidade Mañá 4ºT12 4ºT13 4ºT14 Química Industrial 4º Q1 4ºQ11 Cidade Mañá Organización Industrial 4º O1 4ºO11 Campus Mañá 4ºO12 4ºO13 4ºO14 (**) Enxeñería Mecánica 4º MT (Transporte) 4ºMT1 Campus Tarde 4ºMT2 4ºMT3 4ºMT4 (**) 4º MM (Maquinaria) 4ºMM1 Campus Tarde 4ºMM2 4º …

Continue Reading

Academic Activities 2023/24

Aínda que as actividades de acollida son recomendables, non teñen o carácter de obrigatorias. É por iso que, no caso de ter algún problema para asistir, poderás consultar a información que tamén estará dispoñible na web da Escola. Aínda que é posible que xa se saiban moitas das cousas que imos contar, a experiencia dinos que nunca está de máis coñecer algunhas máis e tamén aquelas novidades a ter en conta. As actividades académicas de acollida para o alumnado de Graos e Mestrados Académicos da EEI matriculados no curso 2023/2024 terán lugar do 4 ao 7 de setembro de 2023. A …

Continue Reading

Listado materias optativas 4º curso

As materias optativas xerais de 4º curso, común a tódolos Graos que se imparten na EEI son as seguintes:  Materia 1º parte 2º parte  Compoñentes eléctricos de vehículos Campus Cidade  Inglés técnico I Cidade Campus  Inglés técnico II Campus Cidade  Metodoloxía para a elaboración, presentación e xestión de traballos técnicos Cidade Campus (inglés)  Programación avanzada para a enxeñería Cidade Campus  Seguridade e hixiene industrial Cidade Campus  Tecnoloxía láser Campus Cidade (inglés)    

Continue Reading

EEI Graduation

A data prevista para a celebración do acto de graduación é xoves 1 de xuño de 2023. Para que poidades asistir ao acto de graduación, deberedes facer o rexistro no seguinte formulario ata o mércores 12 de abril e cumprir os requisitos que se detallan a continuación.  Requisitos para graduarse: Estar matriculado nunha titulación da EEI. Estar matriculado de todas as materias do último curso. O alumnado de Grao deberá ter superados, como mínimo, 180 dos créditos no momento de cursar a solicitude. Para que todo vaia ben, a EEI considera fundamental: É necesario que nos axustemos ás indicacións que …

Continue Reading