Academic Activities 2022/23

Aínda que as actividades de acollida son recomendables, non teñen o carácter de obrigatorias. É por iso que, no caso de ter algún problema para asistir, poderás consultar a información que tamén estará dispoñible na web da Escola. Aínda que é posible que xa se saiban moitas das cousas que imos contar, a experiencia dinos que nunca está de máis coñecer algunhas máis e tamén aquelas novidades a ter en conta. As actividades académicas de acollida para o alumnado de Graos e Mestrados Académicos da EEI matriculados no curso 2022/2023 terán lugar do 5 ao 9 de setembro. A programación detallada …

Continue Reading

Listado materias optativas 4º curso

As materias optativas xerais de 4º curso, común a tódolos Graos que se imparten na EEI son as seguintes:  Materia 1º parte 2º parte  Compoñentes eléctricos de vehículos Campus Cidade  Inglés técnico I Cidade Campus  Inglés técnico II Campus Cidade  Metodoloxía para a elaboración, presentación e xestión de traballos técnicos Cidade Campus (inglés)  Programación avanzada para a enxeñería Cidade Campus  Seguridade e hixiene industrial Cidade Campus  Tecnoloxía láser Campus Cidade (inglés)    

Continue Reading

EEI Graduation

A data prevista para a celebración do acto de graduación é xoves 1 de xuño de 2023. Para que poidades asistir ao acto de graduación, deberedes facer o rexistro no seguinte formulario ata o mércores 12 de abril e cumprir os requisitos que se detallan a continuación.  Requisitos para graduarse: Estar matriculado nunha titulación da EEI. Estar matriculado de todas as materias do último curso. O alumnado de Grao deberá ter superados, como mínimo, 180 dos créditos no momento de cursar a solicitude. Para que todo vaia ben, a EEI considera fundamental: É necesario que nos axustemos ás indicacións que …

Continue Reading