Certificados de idiomas recoñecidos por ACLES

Nesta ligazón podes consultar a táboa dos certificados de idiomas recoñecidos por ACLES, Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior, actualizada a febreiro de 2023.

Notas a ter en conta:

  • Acles só considera válidos os exames feitos de maneira presencial.
  • Para o recoñecemento de ACLES, os exames deben avaliar as catro destrezas.
  • Para aqueles certificados que reflexan o nivel concreto de cada destreza, recoñécese como nivel do certificado o mínimo obtido en calquera das destrezas, con independencia do nivel global que figure no documento.
  • Exames multinivel: Recoñecerase o nivel máis baixo obtido nas destrezas.