Ofertas de empleo

Ingeniero Mecánico

Nombre empresa:
INDUSTRIAS DELTA VIGO

Tipo de oferta:
emprego

Plazo:
2022-03-31

Lugar de trabajo:
Vigo

Cargo:
Ingeniero Mecánico de Oficina Técnica

Funciones:
Aplicación de coñecementos de deseño mecánico para o desenvolvemento de procesos productivos Asistencia a reunións técnicas co cliente Seguimento de pedidos de material e supervisión previa a montaxe Asistencia á fabricación e montaxe dos medios deseñados Elaboración de la documentación técnica Participación activa na mellora continua do departamento de deseño

Requisitos:
Grao de Enxenería Mecánica Dominio de CATIA V5 Dominio inglés (Referencia C1) Muy valorable dominio alemán (Referencia B2-C1)

Se ofrece:
Desenvolvemento profesional nun ambiente multidisciplinar Participación en proxectos internacionais de elevada complexidade e compoñente innovadora dentro de sectores de actividad altamente tecnolóxicos. Oportunidad de crecemento profesional dende as fases de deseño, mecanizado, montaxe, realización de preseries y posta a punto na casa do cliente final.

Documentación solicitada:
Carnet de condudir B1


Volver