Mestrado en Mecatrónica

tec_01

 

Secretaría do Mestrado

Tel: (+34) 986 811 938
e-mail: master.mecatronica@uvigo.es
http://mecatronica.uvigo.es

 

A Mecatrónica é unha rama da enxeñaría que se caracteriza por "a integración sinérgica da enxeñaría mecánica coa electrónica e o control intelixente por computador no deseño e fabricación de equipos e procesos industriais".

Mecatrónica debe considerarse sinónimo de integración: a fusión de mecánica, electrónica, control e computadores -por citar as disciplinas máis relevantes- só pode alcanzar a funcionalidade desexada a través dun proceso de integración sistémica de todas elas.

Baixo este paraugas xeral identificanse 10 descriptores específicos:

 • Modelado e deseño
 • Integración de sistemas
 • Sensores e actuadores
 • Control intelixente
 • Robótica
 • Control do movemento
 • Control de ruído e vibracións
 • Microsistemas e sistemas opto-electrónicos
 • Sistemas para o automóbil
 • Sistemas de fabricación

 

Destinatarios

O Máster está dirixido a alumnos con formación no ámbito da Enxeñaría Industrial, interesados en profundar, actualizar e completar o seu coñecemento con obxecto de formarse como profesionais capacitados para abordar o deseño integral de maquinaria automatizada e sistemas e equipos "intelixentes".

O perfil de ingreso recomendado é:

 1. Enxeñerios Industriais (todas as orientacións)
 2. Enxeñeiro en Automática e Electrónica Industrial
 3. Enxeñeiro Técnico Industrial
 4. Graos do ámbito da enxeñería industrial

Poderán tamén ser admitidos no mestrado candidatos doutras titulacións relacionadas si, a criterio da comisión académica do mestrado, acreditar posuir coñecementos e competencias equivalentes a algunha das anteriores titulacións nos ámbitos de coñecemento: automática, mecánica, electrónica e informática así como osfundamentos físicos (electricidade e mecánica) e fundamentos matemáticos.