Información Xeral e Matrícula

A estructura dos Mestrados garante que o alumno poida obter o título tras cursar 60 créditos ECTS.

A súa distribución dependerá do plano de estudos de cada mestrado.

Tipos de matrícula

Matrícula ordinaria a tempo completo:

Nesta modalidade poderánse matricular todos aqueles que cumpran os requisitos de admisión e poden facelo, tanto a tempo completo (entre 48 e 60 ECTS) ou a tempo parcial (cun mínimo de 24 ECTS) si a comisión académica do mestrado así o establece.

Oferta

Preinscripción e Matrícula

O proceso de preinscripción e matrícula de todos os estudos pertencentes á Universidade de Vigo realízanse vía telemática na aplicación xeral da Universidade (http://matricula.uvigo.es).

Para máis información sobre o procedemento de matrícula, prazos, prezos,… consulta a web sobre a matrícula da Universidade de Vigo.

Máis información

Se tes algunha dúbida sobre o procedemento de preinscripción e matrícula contacta coa Área Académica da EEI.

Se necesitas máis información sobre os contidos, requisitos de admisión, horarios, profesorado, etc, contacta coa secretaria do mestrado.