Grao en Enxeñería en Tecnoloxías Industriais da Universidade de A Coruña

Os alumnos procedentes do Grao en Enxeñería en Tecnoloxías Industriais da Universidade de A Coruña deberán cursar con anterioridade, e para a súa admisión no Mestrado de Enxeñería Industrial, os seguintes complementos de formación:

  • Electrotecnia Aplicada (6 ECTS)
  • Deseño e Ensaio de Máquinas (6 ECTS)
  • Enxeñería de Fabricación (6 ECTS)
  • Sistemas eléctricos (6 ECTS)
  • Control e automatización industrial (6 ECTS)

Estes complementos deberán ser cursados nos grupos correspondentes ao Grao en Enxeñería en Tecnoloxías Industriais.

Os alumnos do Mestrado en Enxeñería Industrial procedentes do Grao en Enxeñería en Tecnoloxías Industriais da Universidade de A Coruña deberán cursar o mesmo itinerario que o destinado aos alumnos procedentes do Grao en Enxeñería en Tecnoloxías Industriais da EEI.