Plan estudos Mestrado Enxeñería Industrial, procedencia Graos Especialistas

Plan de estudos do Mestrado en Enxeñería Industrial para os alumnos procedentes dos Graos Especialistas cursados na Escola de Enxeñería Industrial da Universidade de Vigo:

Procedencia: Enxeñería Mecánica
Curso Cuad. Materia Mod. Tipo ECTS
Instalacións e máquinas eléctricas ADP OB 6
Ampliación de física ADP OB 6
Métodos matemáticos na enxeñería industrial ADP OB 6
Acondicionamento da sinal e sensores ADP OB 6
Enxeñería de control e automatización industrial ADP OB 6
Estatística industrial aplicada á enxeñería OB OB 6
Construción, urbanismo e infraestruturas avanzados TrIPC OB 3
Deseño de máquinas hidráulicas e oleoneumática industrial TrTI OB 3
Cálculo de máquinas avanzado TrTI OB 3
Enxeñería térmica II TrTI OB 3
Sistemas integrados de fabricación avanzada TrTI OB 3
Deseño de sistemas electrónicos industriais TrTI OB 4.5
Automatización e control industrial TrTI OB 4.5
Sistemas de enerxía eléctrica TrTI OB 6
Deseño de procesos químicos TrTI OB 3
Deseño e cálculo avanzado de estruturas TrIPC OB 3
Enxeñería avanzada do transporte e manutención industrial TrIPC OB 3
Dirección estratéxica. Produción e loxística TrG OB 6
Instalacións e innovación industrial TrIPC OB 6
Proxectos de enxeñería TrG OB 3
Dirección da empresa e dos recursos humanos TrG OB 6
Traballo fin de mestrado TFM OB 24
Procedencia: Enxeñería Electrónica Industrial e Automática
Curso Cuad. Materia Mod. Tipo ECTS
Ampliación de física ADP OB 6
Deseño e ensaio de máquinas ADP OB 6
Elasticidade e resistencia de materiais ADP OB 6
Fabricación industrial ADP OB 6
Tecnoloxía térmica ADP OB 6
Estatística industrial aplicada á enxeñería OB OB 6
Construción, urbanismo e infraestruturas TrIPC OB 3
Máquinas hidráulicas TrTI OB 3
Cálculo de máquinas TrTI OB 3
Tecnoloxía térmica II TrTI OB 3
Sistemas integrados de fabricación TrTI OB 3
Deseño avanzado de sistemas electrónicos industriais TrTI OB 4.5
Control e automatización industrial avanzados TrTI OB 4.5
Sistemas de enerxía eléctrica TrTI OB 6
Deseño de procesos químicos TrTI OB 3
Deseño e cálculo de estruturas TrIPC OB 3
Enxeñería do transporte e manutención industrial TrIPC OB 3
Dirección estratéxica. Produción e loxística TrG OB 6
Instalacións e innovación industrial TrIPC OB 6
Proxectos de enxeñería TrG OB 3
Dirección da empresa e dos recursos humanos TrG OB 6
Traballo fin de mestrado TFM OB 24
Procedencia: Enxeñería Eléctrica
Curso Cuad. Materia Mod. Tipo ECTS
Enxeñería de materiais ADP OB 6
Ampliación de física ADP OB 6
Métodos matemáticos na enxeñería industrial ADP OB 6
Deseño e ensaio de máquinas ADP OB 6
Elasticidade e resistencia de materiais ADP OB 6
Estatística industrial aplicada á enxeñería OB OB 6
Construción, urbanismo e infraestruturas TrIPC OB 3
Máquinas hidráulicas TrTI OB 3
Cálculo de máquinas TrTI OB 3
Tecnoloxía térmica II TrTI OB 3
Sistemas integrados de fabricación TrTI OB 3
Deseño de sistemas electrónicos industriais TrTI OB 4.5
Automatización e control industrial TrTI OB 4.5
Sistemas de enerxía eléctrica TrTI OB 6
Deseño de procesos químicos TrTI OB 3
Deseño e cálculo de estruturas TrIPC OB 3
Enxeñería do transporte e manutención industrial TrIPC OB 3
Dirección estratéxica. Produción e loxística TrG OB 6
Instalacións e innovación industrial TrIPC OB 6
Proxectos de enxeñería TrG OB 3
Dirección da empresa e dos recursos humanos TrG OB 6
Traballo fin de mestrado TFM OB 24
Procedencia: Enxeñería Química Industrial
Curso Cuad. Materia Mod. Tipo ECTS
Ampliación de electrotecnia ADP OB 6
Ampliación de física ADP OB 6
Métodos matemáticos na enxeñería industrial ADP OB 6
Elasticidade e resistencia de materiais ADP OB 6
Acondicionamento da sinal e sensores ADP OB 6
Estatística industrial aplicada á enxeñería OB OB 6
Construción, urbanismo e infraestruturas TrIPC OB 3
Máquinas hidráulicas TrTI OB 3
Cálculo de máquinas TrTI OB 3
Tecnoloxía térmica II TrTI OB 3
Sistemas integrados de fabricación TrTI OB 3
Deseño avanzado de sistemas electrónicos industriais TrTI OB 4.5
Automatización e control industrial TrTI OB 4.5
Sistemas de enerxía eléctrica TrTI OB 6
Deseño avanzado de procesos químicos TrTI OB 3
Deseño e cálculo de estruturas TrIPC OB 3
Enxeñería do transporte e manutención industrial TrIPC OB 3
Dirección estratéxica. Produción e loxística TrG OB 6
Instalacións e innovación industrial TrIPC OB 6
Proxectos de enxeñería TrG OB 3
Dirección da empresa e dos recursos humanos TrG OB 6
Traballo fin de mestrado TFM OB 24
Procedencia: Enxeñería en Organización Industrial
Curso Cuad. Materia Mod. Tipo ECTS
*Instalacións e máquinas eléctricas ADP OB 6
Ampliación de física ADP OB 6
Máquinas de fluídos ADP OB 6
Métodos matemáticos na enxeñería industrial ADP OB 6
Elasticidade y resistencia de materiais ADP OB 6
**Acondicionamento da sinal e sensores ADP OB 6
Estatística industrial aplicada á enxeñería OB OB 6
Construción, urbanismo e infraestruturas TrIPC OB 3
Máquinas hidráulicas TrTI OB 3
Cálculo de máquinas TrTI OB 3
Tecnoloxía térmica II TrTI OB 3
Sistemas integrados de fabricación TrTI OB 3
Deseño avanzado de sistemas electrónicos industriais TrTI OB 4.5
Automatización e control industrial TrTI OB 4.5
Sistemas de enerxía eléctrica TrTI OB 6
Deseño de procesos químicos TrTI OB 3
Deseño e cálculo de estruturas TrIPC OB 3
Enxeñería do transporte e manutención industrial TrIPC OB 3
Dirección estratéxica. Produción e loxística avanzadas TrG OB 6
Instalacións e innovación industrial TrIPC OB 6
Proxectos de enxeñería TrG OB 3
Dirección da empresa e dos recursos humanos TrG OB 6
Traballo fin de mestrado TFM OB 24
* Deberase cursar si se cursou Electrónica no Grao
** Deberase cursar se non se cursou Electrónica no Grao