Teachers

Táboa de profesores que imparten docencia no Mestrado de Enxeñería Industrial:

Procedencia Grao en Tecnoloxías Industriais

Materia
Curso
Profesor
Departamento
Automatización e control industrial
Enrique Paz Domonte
Automatización e control industrial
Julio Garrido Campos
Cálculo de máquinas
Enrique Casarejos Ruiz
Cálculo de máquinas
Abraham Segade Robleda
Construción, urbanismo e infraestruturas
Carlos Caamaño Martínez
Construción, urbanismo e infraestruturas
Javier de la Puente Crespo
Deseño de procesos químicos
José Manuel Canosa Saa
Deseño de sistemas electrónicos dixitais para control industrial
Juan José Rodríguez Andina
Deseño de sistemas electrónicos industriais
Enrique Soto Campos
Deseño de sistemas electrónicos industriais
Alfonso Lago Ferreiro
Deseño e cálculo de estruturas
Aida Badaoui Fernández
Dirección estratéxica. Produción e loxística
Arturo J. Fernández González
Dirección estratéxica. Produción e loxística
Jesús García Arca
Enxeñería do transporte e manutención industrial
Gerardo Peláez Lourido
Estatística industrial aplicada á enxeñería
Javier Roca Pardiñas
Estatística industrial aplicada á enxeñería
Jacobo de Uña Álvarez
Instalacións e innovación industrial
Celso Fernández Silva (coordinador)
Máquinas Hidráulicas
Elena Martín Ortega
Máquinas Hidráulicas
Marcos Meis Fernández
Proxectos de enxeñería
Itziar Goicoechea Castaño
Sistemas de enerxía eléctrica
José Cidrás Pidre
Sistemas de enerxía eléctrica
Eloy Díaz Dorado
Sistemas integrados de fabricación
Gustavo Carlos Peláez Lourido
Tecnoloxía térmica II
Jaime Sieres Atienza
Aplicacións industriais de máquinas eléctricas
Manuel Pérez Donsión
Calor e frío
José Manuel Santos Navarro
Centrais eléctricas
Fernando Manzanedo García
Cimentacións, simulación e construcións industriais
José Carlos Caamaño Martínez
Cimentacións, simulación e construcións industriais
Javier de la Puente Crespo
Cimentacións, simulación e construcións industriais
Rubén López-Cancelos Ribadas
Convertidores electrónicos de potencia
Carlos Martínez-Peñalver Freire
Creación de empresas e xestión de activos empresariais
Francisco Javier Fernández López
Deseño de maquinaria asistido
Enrique Casarejos Ruiz
Deseño de sistemas electrónicos dixitais para control industrial
José Fariña Rodríguez
Deseño industrial
Jorque Cerqueiro Pequeño
Dirección da empresa e dos recursos humanos
Ana María Mejías Sacaluga
Dirección da empresa e dos recursos humanos
Juan E. Pardo Froján
Enxeñería de control e sistemas en tempo real
Antonio Barreiro Blas
Enxeñería de control e sistemas en tempo real
Amador Rodríguez Diéguez
Enxeñería de fabricación avanzada
Alejandro Pereira Domínguez
Enxeñería de sistemas e automatización
Juan Sáez López
Enxeñería fluidomecánica
Elena Martín Ortega
Enxeñería fluidomecánica
Concepción Paz Penín
Estruturas metálicas e de formigón
Aida Badaoui Fernández
Fabricación mecánica
Gustavo Carlos Peláez Lourido
Instalacións de fluídos
Eduardo Suárez Porto
Instalacións e uso eficiente da enerxía eléctrica
José Antonio Sueiro Domínguez
Instalacións eléctricas
José Antonio Sueiro Domínguez
Instalacións eléctricas de alta tensión
Antonio Fernández Otero
Instalacións térmicas
José Luis Míguez Tabarés
Instalacións térmicas
César Saa Estévez
Materiais construtivos e soldadura
Antonio Collazo Fernández
Materiais construtivos e soldadura
María Julia Cristóbal Ortega
Medios, máquinas e ferramentas de fabricación
José Antonio Pérez García
Métodos cuantitativos e ferramentas de xestión
José Antonio Comesaña Benavides
Robótica e sistemas de percepción
Enrique Paz Domonte
Robótica e sistemas de percepción
Rafael Sanz Domíngez
Sistemas automáticos de produción integrados
José Ignacio Armesto Quiroga
Sistemas automáticos de produción integrados
Julio Garrido Campos
Sistemas de adquisición de datos e sensores industriais
Jorge Marcos Acevedo
Sistemas de adquisición de datos e sensores industriais
Perfecto Mariño Espiñeiro
Sistemas de adquisición de datos e sensores industriais
Vicente Pastoriza Santos
Sistemas de información de apoio á dirección
Manuel Doiro Sancho
Tecnoloxía láser aplicada á produción industrial
Juan María Pou Saracho
Tecnoloxía láser aplicada á produción industrial
Félix Quintero Martínez
Tecnoloxía láser aplicada á produción industrial
María Cristina Trillo Yáñez
Tecnoloxías para a comunicación e mellora do deseño
José Benito Bouza Rodríguez
Vehículos automóbiles
Santiago Cereijo Fernández
Xeración eléctrica con fontes de enerxía renovable
Eloy Díaz Dorado
Xestión da calidade, a seguridade e o medio ambiente
Arturo José Fernández González
Xestión de compras e distribución física
Jesúa García Arca
Xestión de produtos e servizo ao cliente
José Carlos Prado Prado
Xestión e calidade da enerxía eléctrica
José Cidrás Pidre

Procedencia outros Graos da EEI

Materia
Curso
Profesor
Departamento
Acondicionamento de sinal e sensores
Perfecto Mariño Espiñeria
Acondicionamento de sinal e sensores
Vicente Pastoriza Santos
Ampliación de electrotecnia
Blanca Nieves Miranda Blanco
Ampliación de física
José Luis Fernández Fernández
Ampliación de física
José Carlos López Vázquez
Automatización e control industrial
Enrique Paz Domonte
Automatización e control industrial
Julio Garrido Campos
Cálculo de máquinas
Ángel Manuel Fernández Vilán
Cálculo de máquinas avanzado
Ángel Manuel Fernández Vilán
Construción, urbanismo e infraestruturas
Carlos Caamaño Martínez
Construción, urbanismo e infraestruturas
Francisco Javier de la Puente Crespo
Construción, urbanismo e infraestruturas avanzados
Aida Badaoui Fernández
Construción, urbanismo e infraestruturas avanzados
Francisco Javier de la Puente Crespo
Control e automatización industrial avanzados
Antonio Barreiro Blas
Control e automatización industrial avanzados
Juan Sáez López
Deseño avanzado de sistemas electrónicos industriais
Andrés Augusto Nogueiras Meléndez
Deseño de máquinas hidráulicas e oleoneumática industrial
Eduardo Suárez Porto
Deseño de sistemas electrónicos industriais
Enrique Soto Campos
Deseño de sistemas electrónicos industriais
Andrés Nogueiras Meléndez
Deseño e ensaio de máquinas
Joaquín Baltasar Collazo Rodríguez
Elasticidade e resistencia de materiais
Aida Badaoui Fernández
Enxeñería de control e automatización industrial
Ignacio Armesto Quiroga
Enxeñería de control e automatización industrial
Celso Fernández Silva
Enxeñería de materiais
María Julia Cristóbal Ortega
Enxeñería térmica II
Jaime Sieres Atienza
Estatística industrial aplicada á enxeñería
Jacobo de Uña Álvarez
Estatística industrial aplicada á enxeñería
Javier Roca Pardiñas
Fabricación industrial
Alejandro Pereira Domínguez
Instalacións e máquinas eléctricas
Bernardino Novo Ramos
Máquinas de fluídos
Elena Martín Ortega
Máquinas de fluídos
María Concepción Paz Penín
Máquinas hidráulicas
Miguel Concheiro Castiñeira
Máquinas hidráulicas
María Concepción Paz Penín
Métodos matemáticos na enxeñería
Eusebio Tirso Corbacho Rosas
Sistemas integrados avanzados de fabricación
José Enrique Ares Gómez
Sistemas integrados de fabricación
José Enrique Ares Gómez
Tecnoloxía térmica I
Fernando Cerdeira Pérez
Tecnoloxía térmica I
José Antonio Pazó Prieto
Tecnoloxía térmica II
Jaime Sieres Atienza
Deseño avanzado de procesos químicos
José Manuel Canosa Saa
Deseño de procesos químicos
José Manuel Canosa Saa
Deseño e cálculo avanzado de estruturas
Aida Badaoui Fernández
Dirección da empresa e dos recursos humanos
Ana Mejías Sacaluga
Dirección da empresa e dos recursos humanos
Juan E. Pardo Froján
Direción estratéxica. Produción e loxística avanzadas
Francisco Javier Fernández López
Direción estratéxica. Produción e loxística avanzadas
Miguel Ángel Merino Gil
Enxeñería avanzada do transporte e manutención industrial
Marcos López Lago
Instalacións e innovación industrial
Celso Silva Fernández (coordinador)
Proxectos de enxeñería
María Itziar Goicoechea Castaño
Sistemas de enerxía eléctrica
José Cidrás Pidre
Sistemas de enerxía eléctrica
Eloy Díaz Dorado