Indicadores

 

 Curso 2013/2014
 
Oferta de prazas
20
Demanda
11
Nº de estudantes matriculados de novo ingreso
10
Nº total de estudantes matriculados
10
% de estudantes extranxeiros matriculados
0
% de estudantes procedentes de outras universidades
0
% de estudantes matriculados a tempo parcial
30
% de estudantes do programa que realizaron estadías de investigación
20
Satisfación dos doutorandos cos estudos no primeiro ano
3,3
Satisfación dos doutorandos cos estudos no terceiro ano
4,1