Alumnos procedentes de outros Graos da EEI

Os alumnos procedentes do resto de Graos impartidos na EEI, realizarán o seguinte itinerario: 


Denominación Código  Nº Créditos
 Módulo de Tecnoloxías TEC 12 ECTS
 Complementos formativos COM 18 ECTS
 Módulo de Xestión XES 48 ECTS
 Traballo Fin de Mestrado TFM 12 ECTS

 

A programación detalladas das materias do mestrado, para os alumnos procedentes do resto de Graos impartidos na Escola de Enxeñería Industrial repártense da seguinte maneira: 

Curso Cuad. Materia ECTS
 
 
 
 
 1º
 
 
 
 
 
 
 1º
 
 Direción dos Recursos Humanos 9
 Deseño de Sistemas de Información na Enxeñería de Organización 9
 Métodos Cuantitativos de Enxeñería de Organización 6
 Organización da Produción 6
 
 
 2º
 
 
 Creación de Empresas e Innovación Tecnolóxica 6
 Construción, Urbanismo e Arquitectura Industrial 6
 Estatística Industrial na Enxeñería de Organización 6
 Automatización e Control Industrial 6
 Xestión de Produtos e Servizo ao Cliente 6
 
 2º
 
 
 1º
 
 Deseño e Direción de Sistemas Productivos e Loxísticos 9
 Direción Estratéxica 9
 Traballo Fin de Mestrado 12