Cursos de Formación

A Escola de Enxeñería Industrial organiza cursos de formación que permiten complementar a formación e a actualización do coñecemento sobre diferentes temáticas.

Os cursos de formación van dirixidos aos estudantes da Univesidade de Vigo e a todos aquelas personas interesadas que cumplan os requisitos de admisión.

A oferta de cursos de formación é moi variada, polo que a estructuramos por temáticas:

 

Deseño asistido por computador e simulación

Curso Horas Sede  Información 
Curso iniciación AutoCAD 30 Campus bubela
Curso nivel medio AutoCAD      
Industria 4.0 e fabricación aditiva. Da idea á fabricación con Siemens NX      
Fundamentos de deseño técnico con Solidworks      
Introdución á simulación FEM e CFD con ANSYS      
ANSYS Multifísico. Mechanical      
ANSYS Multifísico. CFD (Fluent)      
Introdución ao deseño e fabricación integrados: plataforma 3DESPERIENCE (Catia V6)      
Uso e aplicación dos gráficos en enxeñería      

 

Edificación e construccións industriais

Curso Horas Sede  Información 
Deseño e cálculo de instalacións técnicas da edificación e construccións industriais (entorna CYPE)      
Acústica na industria e na edificación      

  

Informática e programación

Curso Horas Sede  Información 
Introducción á programación en Python      
Introducción a Wordpress      
Análise avanzado da información (Microsoft excel)      
Fundamentos de cálculo técnico e científico con MATLAB      
Instalación, configuración e xestión de máquinas virtuais con VMWARE (e REDHAT)      
Introducción á programación en linguaxe C e aplicacións sobre a plataforma Arduino 50 Campus  bubela
Desenvolvemento de aplicacións web con HTML5 e Javascript      
Programación con JAVA      
Programación para internet con PHP      
Programación e administración de bases de datos      
Deseño web 53 Campus bubela
Deseño de aplicacións para dirección de operacións con Office Access      
Curso de xestión empresarial a través de ODOO. Aspectos funcionais e técnicos      

 

Xestión empresarial e de proxectos

Curso Horas Sede  Información 
Curso Especialista en dirección da loxística e a producción      

 

Outros Cursos

Curso Horas Sede  Información 
Introdución á ciberseguridade industrial para enxeñeiros      
A enxeñería no sector aeronáutico: das tecnoloxías de deseño á xestión do mantemento