Cursos de adaptación aos graos

Se xa tes o título de Enxeñeiro Técnico Industrial, podes realizar o curso ponte para obter o título de Graduado.

Para o curso 2017/2018 haberá grupos específicos con horarios compatibles coa actividade profesional.

Admisión e Matrícula para o curso 2017/2018

Primeiro prazo:

Prazo de presentación de solicitudes: do 12 ao 26 de xuño de 2017 (na secretaría da sede cidade)
Publicación de listaxes provisionais de solicitudes admitidas a trámite: 3 de xullo de 2017
Prazo de presentación de reclamacións: do 5 ao 7 de xullo de 2017
Publicación de listaxes definitivas de solicitudes admitidas a trámite: 12 de xullo de 2017
Publicación de listaxes provisionais de persoas admitidas: 17 de xullo de 2017
Prazo de presentación de reclamacións: do 19 ao 21 de xullo de 2017
Publicación de listaxes definitivas de persoas admitidas: 28 de xullo de 2017

Matrícula: do 3 ao 27 de agosto de 2017

 

Segundo prazo (no caso de haber menos persoas admitidas que prazas ofertadas):

Prazo de presentación de solicitudes: do 1 ao 3 de agosto de 2017
Publicación de listaxes provisionais de solicitudes admitidas a trámite: 7 de agosto de 2017
Prazo de presentación de reclamacións: do 8 ao 10 de agosto de 2017
Publicación de listaxes definitivas de solicitudes admitidas a trámite: 14 de agosto de 2017
Publicación de listaxes provisionais de persoas admitidas: 4 de setembro de 2017
Prazo de presentación de reclamacións: do 5 ao 7 de setembro de 2017
Publicación de listaxes definitivas de persoas admitidas: 12 de setembro de 2017

Matrícula: do 13 ao 15 de setembro de 2017