Mestrado en Enxeñería Industrial

 

 

 

 

 • Seguimento do título - Curso 2017/2018
  • Plan de melloras globais do título
  • Accións de acollida e orientación
  • Taxas académicas
   • Taxa de rendemento: 86%
   • Taxa de abandono, cohorte 2015/2016: 0%
   • Taxa de eficiencia: 96%
   • Taxa de graduación: 86,11%
   • Taxa de éxito: 97%
   • Taxa de avaliación: 89%