Requisitos do alumnado

Destinatarios:

Poden realizar prácticas externas curriculares:

  • O alumnado matriculado nas titulacións da EEI
  • Os estudantes doutras universidades españolas ou estranxeiras que estean realizando estadías de estudo na EEI en programas de mobilidade académica o por convenios bilaterais

Requisitos:

Para realizar as prácticas externas curriculares, o alumno debe:

  • Estar matriculado na materia de Prácticas en Empresa
  • Ter superados todos os créditos do primeiro e segundo curso e, polo menos, o 50% dos créditos do terceiro curso da titulación en que estea matriculado
  • Estar matriculado de todas as materias pendentes para acadar a titulación