Prácticas de Mestrado, Grao e estadías de verán en CIC energiGUNE

CIC convocatoria prácticas e estadías verán

O centro de investigación CIC energiGUNE convoca prácticas para o estudantado de Mestrado e de último ano de Grao así como estadías de verán para o ano 2020.

Achégase documentación con máis información.