Resolución definitiva á renuncia á avaliación continua

Renuncia á avaliación continua

Achégase a resolución definitiva á Renuncia á Avaliación Continua no primeiro cuadrimestre do curso 2019/20.

No propio documento indícase a descrición das causas de denegación.

Para calquera aclaración, pódese contactar a través do correo eei.secretario@uvigo.es.