Nova edición das distincións a Proxectos de Fin de Carrera do Ilustre Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais de Galicia

ICOIIG

Poden participar os autores de proxectos da titulación de Enxeñeiro Industrial ou Mestrado en Enxeñería Industrial que finalizasen os seus estudos nas Escolas Técnicas Superiores de Enxeñeiros Industriais de Galicia e na UNED na súa Delegación de Galicia.

Data límite: 11 de xullo.

 

Documentos e enlaces