Eleccións de representantes do alumnado, PDI e PAS en Consello de Departamentos e EIDO

Eleccións de representantes de Estudantes nos Consellos de Departamento

 

Eleccións de representantes de Estudantes de Doutoramento e do Persoal de Administración e Servizos no comité de dirección da Escola Internacional de Doutoramento

 

Eleción de representantes do PDI a tempo parcial non doutor, de Persoal Investigador en Formación e do PAS nos Consellos de Departamento

 

  Censo definitivo de estudantes de terceiro ciclo e PAS na EIDO

 

Censo definitos de estudantes de 1º e 2º ciclo e 3º ciclo nos Consellos de Departamento