Eleccións de representantes do alumnado, PDI e PAS en Consello de Departamentos e EIDO

Eleccións de representantes de Estudantes nos Consellos de Departamento

 

Eleccións de representantes de Estudantes de Doutoramento e do Persoal de Administración e Servizos no comité de dirección da Escola Internacional de Doutoramento

 

Eleción de representantes do PDI a tempo parcial non doutor, de Persoal Investigador en Formación e do PAS nos Consellos de Departamento

 

  Censo definitivo de estudantes de terceiro ciclo e PAS na EIDO

 

Censo definitos de estudantes de 1º e 2º ciclo e 3º ciclo nos Consellos de Departamento

 

En relación ás eleccións de representantes de estudantes nos Consellos de Departamentos e de representantes de estudantes e PAS na EIDO comunícase que se publicou a proclamación definitiva de candidaturas.
Pódese acceder a dita información a través dos seguintes enlaces:

EIDO

CONSELLOS DE DEPARTAMENTO

 

 Proclamación definitiva de candidatutas

As candidaturas definitivas presentadas por parte do Sector persoal docente investigador a tempo parcial no Departamento T03 - Enxeñaría Mecánica, Máquinas e Motores Térmicos e Fluídos son:

  1. Román Espiñeira, Miguel Ángel
  2. Román Espiñeira, Ignacio Javier
  3. Vidal López, Antonio José

O número de candidaturas é menor ao número de vacantes (7), polo que se dá por concluído o proceso electoral.