Solicitude cambio de grupo

Solicitude cambio grupo

 Aqueles alumnos que por motivos xustificados teñan que cambiar de grupo poden facelo ata o 23 de setembro de 2018. A solicitude será electrónica mediante o formulario que se facilita no enlace desta nova.

Non se atenderá ningunha solicitude sen documentación xustificativa do motivo indicado.