Bolsas Fundación SEPI - Telefónica

Beca SEPI

O programa ten como finalidade facilitar a xoves titulados universitarios ou estudantes de disciplinas STEM (Ciencia, tecnoloxía, enxeñería e matemáticas), cun máximo pendente de 30 créditos ECTS por aprobar, períodos de formación práctica, como bolseiros, en centros de traballo de TELEFÓNICA baixo a supervisión de titores idóneos.


A data límite para presentar as solicitudes e o 20 de maio.

Documentos e enlaces