Concurso nacional de vídeos para alumnos do Mestrado de Enxeñería Industrial.

cartel_concurso_video

A Federación de Asociacións de Enxeñeiros Industriais de España ( FAIIE) organiza o 1º Concurso nacional de vídeos para os alumnos do Mestrado de Enxeñería Industrial. O obxectivo do mesmo é a realización dun vídeo doméstico que mostre os aspectos máis atractivos e interesantes da formación necesaria para exercer unha das profesións con máis tradición no noso país e maior taxa de demanda no mercado laboral actual.


A participación levará a cabo por equipos formados entre 3 e 10 estudantes, dirixidos por un titor que deberá ser profesor do mestrado.


O primeiro premio estará dotado de 1.200 euros e unha placa de recoñecemento para a Escola polo compromiso do centro coa profesión regulada de Enxeñeiro Industrial. O segundo premio terá unha dotación de 700 euros para o equipo de alumnos.


As inscricións realizaranse ata o 15 de abril de 2018.

Documentos e enlaces

http://www.ingenieroindustrial.es/concurso-vídeos