Acreditación para a docencia en inglés: Probas HELA 17/18

hela

As probas de acreditación HELA son unha das vías de acreditación disponibles para o profesorado que desexe impartir docencia en inglés.

Próximamente, celebraranse estas probas no Campus de Vigo. O profesorado interesado en presentarse á convocatoria de febreiro pode comunicalo á Subdirección de Exteriores da EEI ata o 15 de febreiro.

  • 2º Convocatoria: 6 e 8 de marzo de 2018 (ampliable o 9 de marzo en caso de haber moitas solicitudes)
  • 3º Convocatoria: 17 e 19 de abril de 2018

O Centro de Linguas poñerase en contacto cos docentes para explicarlles os detalles das probas.