Materia optativa 4º curso

optativa

A asignación de materias optativas de 4º curso nos Graos da EEI foi enviada por correo electrónico a os alumnos e pódese consultar tamén na Secretaría Virtual de cada alumno.

Recórdase aos alumnos que lles foi asignada a materia optativa Inglés Técnico II que se aumentou un grupo, polo que ademáis deberán consultar en FAITIC a asignación de grupo para esa materia.