Axenda

xoves

5

setembro

09:30 h

Sesión informativa 1º Grao

Sesión de acollida ós alumnos de primero curso o xoves 5 de setempbro

 

PROGRAMA SEDE CAMPUS (no Salón de actos):

09:30 - 10:00   Benvida ós alumnos

10:00 - 10:30   Información sobre a planificación docente

10:30 - 11:00   Orientación profesional a cargo de D. Oswaldo Álvarez, General Manager de Biofabri

 

PROGRAMA SEDE CIDADE (no Paraninfo):

12:00 - 12:30   Benvida ós alumnos

12:30 - 13:00   Orientación profesional a cargo de D. Oswaldo Álvarez, General Manager de Biofabri

13:00 - 13:30   Información sobre a planificación docente