Becas para Titulados

Este programa pretende que o recén titulado se aproxime ao mercado laboral para preparar a súa futura incorporación a este, ademáis a súa base formativa mediante o contacto con profesionais.

Para poder optar a unha bolsa para titulados, os solicitantes deberán cumprir os seguintes requisitos:

  • Ser menor de 31 anos
  • ter cursado os seus estudos nalgunha das tres universidades galegas
  • ter finalizado os estudos nos últimos tres anos
  • carecer de experiencia profesional no ámbito da súa titulación
  • estar inscritos no Servizo Público de Emprego de Galicia

Este tipo de Bolsas para titulados son xestionadas directamente pola Fundación Empresa Universidade Galega (FEUGA), podes obter máis información sobre as mesmas e toda a documentación necesaria na súa páxina web.