Elección de Grupo para o curso académico 2018/2019

Grupos de 3º curso

Os grupos de 3º curso teñen a denominación e están ubicados nas dúas sedes da EEI da seguinte forma:  

Grao Grupo de Teoría Grupos de Prácticas Sede Turno
Enxeñería Eléctrica 3º E1 3ºE11 Campus Mañá
3ºE12
Electrónica e Automática 3º A1 3ºA11 Campus Tarde
3ºA12
3ºA13
3º A2 3ºA21 Cidade Mañá
3ºA22
Tecnoloxías Industriais 3º T1 3ºT11 Cidade Mañá
 3ºT12
 3ºT1I (inglés) (*)
3º T2 3ºT21 Cidade Tarde
3ºT22
Química Industrial 3º Q1 3ºQ11 Cidade Tarde
3ºQ12
Organización Industrial 3º O1 3ºO11 Campus Tarde
3ºO12
3ºO13
Enxeñería Mecánica 3º M1 3ºM11 Campus Mañá
3ºM12
3ºM13
3ºM14
3ºM1I (inglés) (*)
3º M2 3ºM21 Cidade Tarde
3ºM22
3ºM23
3ºM24

 

(*) Só nas materias en inglés