Elección de Grupo para o curso académico 2018/2019

Grupos de 2º curso

Os grupos de 2º curso teñen a denominación e están ubicados nas dúas sedes da EEI da seguinte forma: 

 

Grao Grupo de Teoría Grupos de Prácticas Sede Turno
Enxeñería Eléctrica 2º E1 2ºE11 Campus Tarde
2ºE12
Electrónica e Automática 2º A1 2ºA11 Campus Mañá
2ºA12
2ºA13
2º A2 2ºA21 Cidade Tarde
2ºA22
2ºA23
Tecnoloxías Industriais  2º T1 2ºT11 Cidade Mañá
2ºT12
2ºT13 (inglés)

2º T2

2ºT21 Cidade Tarde
2ºT22
Química Industrial  2º Q1 2ºQ11 Cidade Mañá
2ºQ12
Organización Industrial 2º O1 2ºO11 Campus Mañá
2ºO12
2ºO13
2ºO14
Enxeñería Mecánica 2º M1 2ºM11 Campus Mañá
2ºM12
2ºM1I (inglés)(*)
2º M2 2ºM21 Campus Tarde
2ºM22
2º M3 2ºM31 Cidade Mañá
2ºM32
2ºM33
2º M4 2ºM41 Cidade Tarde
2ºM42

 

(*) Só nas materias en inglés